Life Academy header-logo

Begeleiding op teamniveau

School Video Interactie

Door onderwijs ontwikkelingen binnen de school te filmen en met elkaar te bespreken, krijgen leerkrachten een duidelijk beeld van de wijze waarop iedereen werkt. Zicht op klassenmanagement is hiervan een sprekend voorbeeld. Het geeft de leerkrachten inzicht in het eigen handelen en dat van de collega's.

Werkwijze

In een intakegesprek wordt vastgesteld welke onderwijsontwikkeling gericht gefilmd gaat worden. Er worden bij verschillende leerkrachten opnamen gemaakt. Deze opnamen worden geselecteerd en geanalyseerd. De videofragmenten worden vervolgens teruggekoppeld in een teamvergadering.
Zo worden leerkrachten gestimuleerd te reflecteren op het eigen handelen en het handelen van de collega’s. Daarnaast vindt er afstemming plaats over: “doen we wat we zeggen en wat we hebben afgesproken?" Dit alles in een oplossingsgerichte context gericht op het onderzoeken van hulpbronnen die de wenselijke situatie ondersteunen.

Voor meer informatie vraag ik u contact op te nemen met Life Academy. Life Academy richt zich op schoolbesturen die willen investeren in de kwaliteit van hun leerkrachten’.