Life Academy header-logo

De hele school op één lijn

Goed gedrag kun je leren.

Het stimuleren van goed gedrag en vroegtijdige opsporing van risicoleerlingen. PBS, oftewel School Wide Positive Behavior Support is een vernieuwde aanpak waarin alle goede ontwikkelingsprogrammma's samenkomen. De kern ligt in het gegeven dat schoolteams zich vaak op een individueel problem richten. De kracht van PBS is juist de structurele aanpak. Een leraar zorgt niet alleen voor zijn of haar eigen klas, maar voor de school als geheel.

Individuele problemen worden continu teruggekoppeld naar het team. Leerkrachten geven elkaar dus meer feedback en de onderlinge communicatie verbetert. Dit heeft effect op de hele school, die als het ware naar een hoger niveau wordt getild.

De focus ligt niet meer op wat leerlingen niet mogen, maar op wat van ze verwacht wordt. Docenten leren gezamenlijke normen en waarden actief aan leerlingen door goed gedrag voor te doen en complimenten te geven. Hiermee speelt PBS in op de behoeftes van leerlingen van nu. Zij hebben meer opvoeding nodig op school en het is belangrijk dat docenten met hun behoeftes meegroeien.
Risicoleerlingen worden snel opgemerkt, omdat data over gedrag bijgehouden worden. Zij krijgen een op hen toegespitste aanpak of worden in contact gebracht met een zorginstelling waarmee het contact open is. Een verhaal hoeft dus nooit twee keer verteld te worden.

Met PBS wordt goed gedrag op zo’n dusdanige manier gestimuleerd, dat er minder problemen zijn. De focus ligt op leren en de leerprestaties gaan omhoog. De visie van een school wordt helder, ook naar buiten toe. Een school die het traject afrond kan een PBS-bordje buiten de deur kan hangen: ‘Hier staan wij voor’.

Life Academy werkt ten aanzien van de PBS implementatie samen met een collega bureau. Neem gerust contact op voor meer informatie.