Life Academy header-logo

Algemeen

Uitgangspunten

Life Academy richt zich op schoolbesturen die willen investeren in de kwaliteit van hun leerkrachten’. Verandering lijkt de enige constante factor in onze maatschappij. Daarom worden er steeds veranderende eisen gesteld aan het onderwijs om kinderen goed voor te bereiden op de wereld van morgen. Van het schoolbestuur wordt een blijvende investering gevraagd in de professionele- en persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten.

Aan de hand van de SBL competenties worden kwalificaties van leerkrachten zichtbaar. Persoonlijke ontwikkelingsplannen en functioneringsgesprekken zorgen voor een terugkerende aandacht voor de professionalisering van de leerkracht.

LifeAcademy biedt de mogelijkheid om verdere professionalisering handen en voeten te geven via (team)trainingen of coaching. Tevens bieden we een aanbod ter preventie van uitval en zijn we in staat om een bijdrage te leveren aan uw organisatie vitaliteit.

Life levert maatwerk

LifeAcademy richt zich op de ontwikkeling van leerkrachten. Nadat een concreet plan met een helder einddoel op tafel ligt bepalen we de wijze van eventuele tussentijdse terugkoppeling. Zo bieden we de leerkracht(en) de veiligheid en het vertrouwen als startpunt van een ontwikkelingstraject.