Life Academy header-logo

De school als een sterk merk

In Nederland ontstaan steeds meer Brede scholen. In deze verzamelgebouwen zijn vaak verschillende scholen gehuisvest. De beweging om van ‘samenwonen’ naar ‘samenwerken’ te gaan is nieuw en niet eenvoudig te realiseren. Het vraagt de nodige aandacht en zorg.

Voor de basisschool binnen een Brede school is het van wezenlijk belang om de eigen kracht te kennen en deze uit te dragen in de richting van ouders van toekomstige leerlingen. Uw doelgroep en Lifeline voor de toekomst.

Het is essentieel gebleken om uw schoolvisie en de persoonlijke talenten en krachten van uw teamleden zichtbaar te maken. Zo biedt u toekomstige ouders inzicht en keuzevrijheid. De behoefte om uw school als sterk merk neer te zetten is daarmee noodzakelijk. Zo stelt u uzelf in staat om tijdens een intake gesprek uw school vanuit kracht te tonen ten opzichte van de samenwonende ‘conculega’ school.

Volgens ons vraagt de ontwikkeling richting Brede scholen aandacht voor het Engelse begrip ‘branding’. Nieuw voor onderwijs, maar wezenlijk om onevenredige leerling aantallen te voorkomen doordat ouders op oneigenlijke gronden voorkeuren prevaleren.

Life Academy biedt in samenwerking met bureau Inolesco een bijzonder traject om bewustwording te ontwikkelen op school-, team en individueel niveau.

Tijdens een dagworkshop gaan we met de motieven op teamniveau aan de slag.

Afhankelijk van de behoeften volgen er een aantal intervisie en coachings bijeenkomsten waarbij de camera als instrument ingezet wordt om persoonlijke kwaliteiten zichtbaar in de schoolorganisatie te maken.

De kracht van een school als sterk merk ligt volgens ons niet in de bewoording van de schoolgids, maar in de realiteit van iedere dag. Dat vormt de zichtbare kern van je onderwijs waarin we graag investeren.