Life Academy header-logo

School in de Kijker

School In de Kijker is een methode voor leerkrachten om inzicht te krijgen in waar de school op dat moment ‘staat’. Dit kan zijn voor, tijdens of na een onderwijs vernieuwing.

Het team wordt dan letterlijk een spiegel voorgehouden. Waar staan we als team nu, waar willen we als team naar toe, en waar gaan we ‘morgen’ mee aan de slag? Deze methode wordt als waardevolle mix ervaren van de camera in relatie tot oplossingsgericht werken en management drives.

Als voorbeeld noemen we het klassenmanagement binnen de school. Er gelden zoveel afspraken op zoveel niveauverschillen binnen het team. Waar staan wij nu als school en waar willen wij ons als team verder in professionaliseren? Wat is er al en wat is de volgende stap om verder te komen?

Werkwijze

In alle groepen worden het pedagogisch klimaat, de interactie, het klassenmanagement en de didactiek gefilmd.
Van het videomateriaal wordt een selectie gemaakt dat wordt teruggekoppeld aan het team.
De leerkrachten beoordelen zichzelf op de verschillende onderdelen volgens een schaal van 0 tot 10.
De inschaling maakt het voor het team inzichtelijk waar de verschillende ontwikkelpunten liggen. Het team kan concreet aan de slag, waarna schoolbrede afspraken worden gemaakt.

De school In de Kijker kan ingezet worden bij:
Neem contact met LifeAcademy op om eens vrijblijvend te onderzoeken wat School in de Kijker voor uw team kan betekenen.