Life Academy header-logo

Coachen met een camera

´Video Interactie Begeleiding: oefenen in zelfkennis´

School Video Interactie Begeleiding(SVIB) is een effectief middel om in korte tijd positieve resultaten te boeken bij het invoeren van verbeteringen in interactie (pedagogisch klimaat), didactiek en klassenmanagement.

SVIB is een praktijkgerichte methode:

SVIB kan bestaan uit:

Leerkrachten ervaren deze manier van begeleiden als positief, persoonlijk, effectief, praktisch en verhelderend.
 

Werkwijze:

Je videocoach is Michèl de Vries. Hij is opgeleid door Drs. Christine Brons, psycholoog, filmer, mede oprichter en pionier in Video Interactie Begeleiding. Michèl is aangesloten bij de beroepsvereniging SVIB.

Oplossingsgerichte SVIB met kinderen

Steeds vaker worden in het onderwijs gesprekken gevoerd met kinderen over de gang van zaken in de groep. Regelmatig staat in zo’n gesprek het ongewenste gedrag van de leerling centraal, vaak omdat het niet zo lekker loopt in de groep. Tijdens deze vorm van coaching richt ik me op de leerling als ingang van verandering. Daarbij gebruik ik videobeelden wanneer ik het gesprek voer met de leerling. De gewenste situatie staat daarbij altijd centraal. Natuurlijk wordt de leerkracht verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn groep, maar wordt de leerling mede verantwoordelijk gemaakt voor de oplossingen en zijn eigen ontwikkeling. Michel de Vries is de videocoach die het traject zal begeleiden.

SVIB en Handelingsgericht werken

Van scholen wordt verwacht dat zij op een adequate wijze inspelen op veranderende eisen uit de omgeving. Een toenemende diversiteit in de leerling populatie maakt dat ander leraargedrag gevraagd wordt. Aan het afstemmen op de instructie- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen kan SVIB een passende bijdrage leveren. Handelingsgericht werken richting passend onderwijs nemen we als uitgangspunt. Neem contact op met Life Academy voor een oriënterend gesprek wat Life voor u kan betekenen.