Life Academy header-logo

Startersbegeleiding

Na de lerarenopleiding gaan vele beginners enthousiast aan het werk op een school. Gemotiveerd en gedreven om hun ideeën met een eigen groep of groepen vorm te geven. Uitstroomcijfers geven helaas aan dat het te vaak voor komt dat beginnende leerkrachten en docenten afknappen op de hoge werkdruk en de grote verantwoordelijkheid. De cijfers laten tevens zien dat incidentele begeleiding onvoldoende is.

Ideaal zou zijn dat iedere startende leerkracht gedurende de eerste drie jaren structurele begeleiding moet hebben om zijn professionaliteit verder te ontwikkelen.

Tijdens dit begeleidingstraject leer je als starter hoe je als persoon functioneert en op welke manier dat van invloed is op hoe jij je werk aanpakt. Je verkrijgt inzicht in je eigen gedragspatronen. Je gaat bewuster reageren op moeilijke situaties en je voelt je zelfverzekerder in het maken van doelgerichte keuzes.

We staan nadrukkelijk stil bij de volgende thema’s: motivatie en drijfveren / keuzes maken en begrenzing aangeven / je lichaamstaal en energie / communicatie en de relatie met ouders / je eigen plek in het team.

Wij denken dat deelname je het volgende oplevert:
Daarnaast is er voldoende ruimte in het programma voor eigen inbreng, vragen en behoeften.